Stowarzyszenie

O nas

Stowarzyszenie powstało w 2009 roku

Program

Przedstawiamy nasze założenia programowe:

 1. Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa, zwana dalej Ligą, ma być stowarzyszeniem wyższej użyteczności publicznej.
 2. Liga ma zrzeszać osoby pragnące przywrócić dobre tradycje polskiego lotnictwa i stworzyć przyjazną atmosferę społeczną dla jego rozwoju.
 3. Liga ma propagować wszelkie osiągnięcia polskiego lotnictwa obecne i w przeszłości. W tym celu będzie wydawać specjalny biuletyn.
 4. Liga ma prowadzić działalność popularyzatorską wśród społeczeństwa, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 5. Liga ma popierać uprawianie wszelkich sportów lotniczych (zwłaszcza przez młodzież) pod hasłem: „Lotnictwo kuźnią charakterów”.
 6. Liga ma popierać rozwój sieci modelarni lotniczych jako kuźni przyszłych kadr, ze szczególnym uwzględnieniem modeli sterowanych zdalnie i nauki ich pilotażu.
 7. Liga, poprzez wszystkich swoich członków ma zabiegać, aby polski przemysł lotniczy, jako stymulator postępu technicznego , mógł utrzymywać się na poziomie odpowiadającym wielkości i pozycji naszego kraju w Europie i na świecie.
 8. Liga ma popierać edukację lotniczą młodych, zdolnych ludzi, których nie stać na naukę latania czy podjęcie studiów lotniczych itp.
 9. Liga ma udostępniać informacje o istniejących punktach związanych z pamięcią o polskim lotnictwie, takich jak np.: biblioteki specjalistyczne, izby pamięci, muzea oraz przyczyniać się do dalszego rozwoju sieci tego rodzaju placówek.
 10. Liga ma ze wszech stron popierać lotniczą amatorską myśl konstrukcyjną m. in. przez organizowanie różnego rodzaju konkursów i współzawodnictwa.
 11. Liga w dążeniu do rozwoju wszelkich gałęzi lotnictwa w Polsce, ma współpracować z innymi organizacjami i jednostkami, takimi jak aerokluby, stowarzyszenia lotnicze, harcerstwo, wojska lotnicze itp.
 12. Liga ma wpływać na środki masowego przekazu, aby propagowały polskie lotnictwo.
 13. Liga poprzez swoją działalność ma stymulować przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi rodzimej myśli lotniczej i lotnictwa w zakresie budowy i eksploatacji sprzętu lotniczego.

Kontakt

Liga Przyjaciół Polskiego Lotnictwa

ul. Gładka 16

02-172 Warszawa

tel.+48 22 3044065

NIP 522 29 39 803

REGON 140 183 068

KRS 0000339743

lppl@ilot.edu.pl

nr konta: 07194010763090508700000000